Prezentujte svoje myšlienky a nájdite partnerov v oblasti Big Data, IoT a Security (Viedeň, 22.11.2016)

Ďalšou zaujímavou príležitosťou pre firmy i vývojové pracoviská v oblasti IKT, špecificky Big data, Internet of Things a Security, bude podujatie vo Viedni 22.11.2016. Bude pozostávať z prezentácií, networkingu a tematických stolov, kde môžete prezentovať svoje myšlienky a nájsť zaujímavých partnerov pre spoluprácu.

Informačná networkingová akcia vo formáte 120 sekúnd má za cieľ podporiť zahraničné spoluprácu vedy a priemyslu medzi Viedňou, Brnom a Bratislavou. Pri okrúhlych stoloch sa zídu zástupcovia firiem, univerzít a výskumných organizácií, ktorí budú spoločne zdieľať nové projektové nápady a nadväzovať spoluprácu pre nadchádzajúce výzvy Horizont 2020 a Eureka / Eurostars.

Viac informácií a registrácia.