Harmonogram výziev OP Životné prostredie na 2017

Ministerstvo životného prostredia SR zverejnilo indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2017 ako aj aktualizáciu indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2016. Viac informácií tu …