Tipy od inovačných lídrov pre SME Instrument (časť 2)

Ďalšia časť odporúčaní z podujatia SME Instrument Innovators Summit sa venuje tomu, ako pripraviť čo najlepšiu prezentáciu idey projektu pre SME Instrument – ako prezentovať podnikateľský plán, dôležitosť grafických prvkov, používania kvantifikácií a prehľadnosť návrhu. 

Prečítajte si viac: https://ec.europa.eu/easme/en/news/how-take-your-pitch-good-amazing

smeinst_tips