Kľúč k úspechu je spolupráca s TOP15

V najnovšom čísle časopisu ECHO sa nachádza zaujímavý článok, ktorý sa zaoberá mapovaním úspešnosti projektov, ktoré sú podávané s 15 najúspešnejšími organizáciami v EÚ z FP7, ktoré získali až 51% všetkých prostriedkov programu. Na príklade Slovenska je to až dvojnásobná úspešnosť v podaných návrhoch. Pozrite sa kto je TOP15.

TOP15 najúspešnejších organizácií v 7. rámcovom programe:

top15_tabulka

Finančná úspešnosť s a bez účasti TOP15 v konzorciu projektu:

top15_uspesnost

Grafy prevzaté z ECHO 3-4/2016. Časopis si môžete stiahnuť tu.