Sprievodca synergiami medzi H2020 a ESIF

Európska komisia zverejnila Sprievodcu synergiami medzi rámcovými programami EÚ pre výskum a inovácie (Horizont 2020) a Európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi (ESIF). Zámerom publikácie s názvom “EU Funds working together for jobs and growth” je upozorniť na problematiku synergií na rôznych úrovniach (na úrovni projektov a operačných programov).

Sprievodca ďalej predstavuje nielen praktické príklady (medzi nimi napr. Aj český CEITEC či výskumnú infraštruktúru ELI), ale aj faktory a prekážky ich implementácie.

Stiahnite si publikáciu EU Funds working together for jobs and growth.

Špecifická časť pre Slovensko “The Operational Programme Research & Innovation (ERDF) of the Slovak Republic foresees synergetic and complementary funding for positively evaluated (but not funded) Horizon 2020 proposals” je popísaná na strane 12. 

h2020_esif_synergies

Použité informácie zo stránky H2020.cz.