EÚ prijala rozpočet na 2017. 21,3 miliardy EUR je vyčlenených na programy rastu, vrátane H2020.

17. novembra dosiahli inštitúcie EÚ dohodu o rozpočte EÚ na rok 2017. Významná jeho časť bude smerovaná na posilnenie hospodárstva a reakciu na utečeneckú krízu, ktoré sú ústrednými prvkami dohody o rozpočte EÚ. Posilnenú pozíciu budú mať i programy Horizont 2020, Erasmus+, COSME a Nástroj na prepájanie Európy. 

V súlade s návrhom Komisie zo začiatku tohto roka EÚ v roku 2017 vynaloží viac prostriedkov na zvýšenie konkurencieschopnosti Európy a zvýšenie jej bezpečnosti. Podobne sa viac finančných prostriedkov vyčlení aj na podporu prijímania a integrácie utečencov a na riešenie základných príčin migrácie v krajinách pôvodu a tranzitu.

V rozpočte EÚ na rok 2017 sú zahrnuté záväzky vo výške 157,9 miliardy EUR a platobné rozpočtové prostriedky vo výške 134,5 miliardy EUR. Niektoré hlavné charakteristiky rozpočtu:

  • Takmer polovica finančných prostriedkov – 74,9 miliardy EUR vo forme záväzkov – sa použije na stimuláciu rastu, zamestnanosti a konkurencieschopnosti. Suma 21,3 miliardy EUR je tak vyčlenená na programy ako Horizont 2020, Erasmus+, COSME a Nástroj na prepájanie Európy (NPE) a 2,7 miliardy EUR je určených pre Európsky fond pre strategické investície (EFSI), ktorý je nástrojom Investičného plánu pre Európu. Ďalších 53,59 miliardy EUR bude smerovať na posilnenie konvergencie medzi členskými štátmi a medzi regiónmi prostredníctvom európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF).
  • Podpora európskych poľnohospodárov predstavuje 42,6 miliardy EUR.
  • Takmer 6,0 miliardy EUR je určených na posilnenie našej vonkajšej hranice a na riešenie migračnej a utečeneckej krízy. Polovica tejto sumy sa použije na financovanie opatrení v rámci EÚ a druhá polovica na akcie mimo EÚ zamerané na riešenie základných príčin migrácie. Celkovo 200 miliónov EUR z tejto sumy sa použije na nový nástroj na poskytovanie humanitárnej pomoci v rámci EÚ.

Informácia prevzatá z tlačovej správy EK. Jej kompletné znenie nájdete tu.