TOP10 Slovenska v programe Horizont 2020

V oficiálnom dokumente, mapujúcom stav účasti Slovenska v programe Horizont 2020, sa nachádza aj desiatka našich najúspešnejších organizácií zoradených podľa príspevku EK na účastníka projektu, ktorí uzavreli zmluvu do septembra 2016.

sk-top10-h2020

Poznámka: ENERGOCHEMICA TRADING a.s. a Farma Oborín, s.r.o. sú financované zo spoločného projektu “BIOSKOH’s Innovation Stepping Stones for a novel European Second Generation BioEconomy” z výzvy BBI-IA-FLAG.

Informácia je prevzatá z materiálu “Country Profile and Featured Projects“, ktorý bol publikovaný Európskou komisiou dňa 10.11.2016.

Pozrite si aj súhrnné výsledky Slovenska v programe Horizont 2020 (tu na InnoNews).