Zvýhodnené financovanie podnikania pre slovenské firmy

V súčasnosti je pre slovenské firmy dostupných až 37 úverových a investičných produktov, ktoré vďaka podpore z Európskej únie (EIF, EIB či špecifické štrukturálne alebo komunitárne fondy), ktoré ponúkajú výhodnejšie podmienky pre financovanie investičných i prevádzkových zámerov spoločností ako bežné produkty na finančnom trhu.

Zoznam sprostredkovateľov s podporou EÚ (stav k novembru 2016):
Zoznam vo formáte PDF

Finanční Sprostredkovatelia Región Pôsobnosti Druh Financovania Výška Financovania Investičné Zameranie Doplňujúce Informácie Zdroje Financovania

Limerock Fund Managers

SLOVENSKO

  • Západné Slovensko
  • Stredné Slovensko
  • Východné Slovensko
investície do kapitálu/ rizikový kapitál všetky odvetvia / všeobecné, začínajúce podniky, začiatočná fáza Štrukturálne fondy, Vnútroštátne zdroje financovania, EIF

Sberbank Slovensko

Úvery/záruky < 12.500.000 € všetky odvetvia / všeobecné EIB loans can be used to finance all tangible and intangible investments. EIB

ČSOB Bank Slovakia (Československá Obchodna Banka a.s.)

Úvery/záruky < 25.000.000 € všetky odvetvia / všeobecné Úvery EIB (Európskej investičnej banky) sa môžu použiť na financovanie všetkých hmotných a nehmotných investícií. EIB

ČSOB Leasing a.s.

Úvery/záruky < 12.500.000 € všetky odvetvia / všeobecné, Lízing Akceptované odvetvia podnikania: strojárstvo, polygrafia, spracovanie plastov, spracovanie dreva, poľnohospodárstvo, chemický priemysel, doprava, stavebníctvo, služby. EIB

Sberbank Slovensko

Úvery/záruky < 12.500.000 € všetky odvetvia / všeobecné Úvery EIB (Európskej investičnej banky) sa môžu použiť na financovanie všetkých hmotných a nehmotných investícií. EIB

Tatra-Leasing

Úvery/záruky < 12.500.000 € všetky odvetvia / všeobecné, Lízing SME Finance Facility EIB

Slovenská Záručná a Rozvojová Banka

Úvery/záruky < 25.000.000 € všetky odvetvia / všeobecné Úvery EIB (Európskej investičnej banky) sa môžu použiť na financovanie všetkých hmotných a nehmotných investícií. EIB

Tatra banka

Úvery/záruky < 12.500.000 € všetky odvetvia / všeobecné Úvery EIB (Európskej investičnej banky) sa môžu použiť na financovanie všetkých hmotných a nehmotných investícií. EIB

UniCredit Bank Austria

Úvery/záruky 25.001 €

< 7.500.000 €

všetky odvetvia / všeobecné, výskum, vývoj a inovácie RSI

SG Equipment Finance

Úvery/záruky < 25.000.000 € všetky odvetvia / všeobecné, Lízing SME Finance Facility EIB

UniCredit Bank Austria

Úvery/záruky 25.001 €

< 7.500.000 €

všetky odvetvia / všeobecné, výskum, vývoj a inovácie RSI

Československá obchodná banka (CSOB)

Úvery/záruky všetky odvetvia / všeobecné COSME, EFSI

Sberbank

Úvery/záruky všetky odvetvia / všeobecné, začínajúce podniky, začiatočná fáza Microloans (up to € 25 000), including for disadvantaged and underrepresented groups, for starting or developing a microenterprise (with less than 10 employees). Mikrofinancovanie Progress

Sberbank

Úvery/záruky < 25.000 € všetky odvetvia / všeobecné, začínajúce podniky, začiatočná fáza Mikroúvery (do 25 000 EUR), vrátane úverov pre znevýhodnené alebo slabo zastúpené skupiny, na zriadenie alebo rozvoj mikropodnikov (s menej ako 10 zamestnancami). Mikrofinancovanie Progress

Československá obchodná banka (CSOB)

Úvery/záruky 25.000 €

< 7.500.000 €

všetky odvetvia / všeobecné, výskum, vývoj a inovácie Úvery a záruky pre inovačné podniky; Financovanie projektov výskumu & vývoja InnovFin, EFSI, EIF

Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB)

Úvery/záruky všetky odvetvia / všeobecné Štrukturálne fondy, Vnútroštátne zdroje financovania

Tatra banka

Úvery/záruky < 2.140.000 € všetky odvetvia / všeobecné Investícia/ prevádzka lokalizovaná v SR (s výnimkou okresov Bratislava, Malacky, Senec a Pezinok) Štrukturálne fondy, Vnútroštátne zdroje financovania

 OTP Banka Slovensko

Úvery/záruky < 25.000 € všetky odvetvia / všeobecné, začínajúce podniky, začiatočná fáza otp EÚ MIKROúvery umožnia získať finančné zdroje novým aj súčasným klientom Mikrofinancovanie Progress

VÚB banka a Bank of Intesa SanPaolo

Úvery/záruky 40.000 €

< 25.000.000 €

všetky odvetvia / všeobecné Úvery EIB (Európskej investičnej banky) sa môžu použiť na financovanie všetkých hmotných a nehmotných investícií. EIB

UniCredit Bank

Úvery/záruky < 25.000.000 € všetky odvetvia / všeobecné Úvery EIB (Európskej investičnej banky) sa môžu použiť na financovanie všetkých hmotných a nehmotných investícií. EIB

OTP Banka Slovensko

Úvery/záruky < 25.000 € všetky odvetvia / všeobecné, začínajúce podniky, začiatočná fáza otp EU MIKROúvery EaSI

EIB

Úvery/záruky, investície do kapitálu/ rizikový kapitál 5.000.000 €

< 15.000.000 €

čisté technológie Príroda, biodiverzita a Adaptácia na zmenu klímy LIFE

EIB

Úvery/záruky 7.500.000 €

< 300.000.000 €

všetky odvetvia / všeobecné, výskum, vývoj a inovácie Úvery a záruky pre inovačné podniky; Financovanie projektov výskumu & vývoja EIB, InnovFin

VÚB Leasing, a.s.

Úvery/záruky 40.000 €

< 12.500.000 €

všetky odvetvia / všeobecné, Lízing Úvery EIB (Európskej investičnej banky) sa môžu použiť na financovanie všetkých hmotných a nehmotných investícií. EIB

UniCredit Leasing

Úvery/záruky < 12.500.000 € všetky odvetvia / všeobecné, Lízing Úvery EIB (Európskej investičnej banky) sa môžu použiť na financovanie všetkých hmotných a nehmotných investícií. EIB

Slovenská sporitel’ňa

Úvery/záruky < 25.000.000 € všetky odvetvia / všeobecné EIB loans can be used to finance all tangible and intangible investments. EIB

VÚB Leasing, a.s.

Úvery/záruky 40.000 €

< 12.500.000 €

všetky odvetvia / všeobecné, Lízing EIB loans can be used to finance all tangible and intangible investments. EIB

Slovenská sporitel’ňa

Úvery/záruky < 25.000.000 € všetky odvetvia / všeobecné Úvery EIB (Európskej investičnej banky) sa môžu použiť na financovanie všetkých hmotných a nehmotných investícií. EIB

Genesis Private Equity Fund

investície do kapitálu/ rizikový kapitál 2.000.000 €

< 9.000.000 €

všetky odvetvia / všeobecné, fáza expanzie (rast) Used for highly specialised processing industry products, commercial services for the corporate sphere, services for the energy sector, technologies, specialised chemicals and the production of construction materials, healthcare, leisure-time services, selected security equipment, special retail activities EFSI, EIF

East Accession BV

investície do kapitálu/ rizikový kapitál 5.000.000 €

< 15.000.000 €

všetky odvetvia / všeobecné EIF

Arx CEE IV

investície do kapitálu/ rizikový kapitál < 150.000 € všetky odvetvia / všeobecné, výskum, vývoj a inovácie, fáza expanzie (rast) Investičné zameranie: stredne veľké podniky spravidla v hodnote 10 až 50 miliónov EUR. Ziskovosť na úrovni EBITDA (minimálne 1 milión EUR). Sídlo alebo primárna činnosť v stredoeurópskom regióne. COSME, EIF

HBM Partners

investície do kapitálu/ rizikový kapitál vedy o živej prírode HBM sa sústredí na fázu vývoja, rastu a financovanie odkupovania súkromných spoločností (buy-out), ako aj investície do verejných spoločností v oblasti zdravotnej starostlivosti. EIF

3TS Capital Partners

investície do kapitálu/ rizikový kapitál < 10.000.000 € všetky odvetvia / všeobecné, fáza expanzie (rast), odvetvie IKT Zameranie: technológie a telekomunikácie, mediálne a
marketingové služby, služby, životné prostredie a energetika
EIF

Neulogy Ventures

investície do kapitálu/ rizikový kapitál 50.000 €

< 4.500.000 €

začínajúce podniky, začiatočná fáza, odvetvie IKT, vedy o živej prírode Focus: information and communication technology, new energy and medical diagnostics fields Štrukturálne fondy, Vnútroštátne zdroje financovania, EIF

3TS Capital Partners

investície do kapitálu/ rizikový kapitál < 10.000.000 € všetky odvetvia / všeobecné, fáza expanzie (rast), odvetvie IKT Focus: Technology & Telecoms, Media & Marketing, Services, Environment & Energy. EIF

Genesis Private Equity Fund

investície do kapitálu/ rizikový kapitál 2.000.000 €

< 9.000.000 €

všetky odvetvia / všeobecné, fáza expanzie (rast) Ide napríklad o vysokošpecializované výroby spracovateľského priemyslu, komerčné služby pre podnikovú sféru, služby pre energetiku, ekologické technológie, špecializovanú chémiu a výrobu stavebných hmôt, starostlivosť o zdravie, služby pre voľný čas, vybrané bezpečnostné technológie, špeciálne aktivity v maloobchodnej činnosti a pod EFSI, EIF

Granty, fondy a programy EÚ (výzvy na predloženie návrhov)

všetky odvetvia / všeobecné Priamy prístup k všetkým otvoreným výzvam na predloženie návrhov zverejnených Komisiou (medzi nimi sú mnohé programy špecifické pre MSP).

Zoznam vo formáte PDF si môžete stiahnuť tu.

Zdroj: Access2finance.eu