Veľká analýza výsledkov SME Instrument za 2014-2015

Nedávno vyšla publikácia “Catalysing European Innovation”, ktorá veľmi detailne analyzuje výsledky iniciatívy SME Instrument za roky 2014-2015. Vybral som najzaujímavejšie informácie za celú Európu aj Slovensko. 

SME Instrument je iniciatíva Európskej komisie v rámci programu Horizont 2020, ktorá financuje pre malé a stredné podniky uvedenie nových inovatívnych produktov na európsky/globálny trh až do výšky 2,5 mil. eur. Viac o iniciatíve SME Instrument nájdete tu (InnoNews).

Vybrané štatistické dáta za EÚ pre roky 2014-2015:

 • 13 uzávierok (cut-off), z toho 7 pre fázu 1 a 6 pre fázu 2
 • bolo podaných 19 320 návrhov projektov (z toho 14 485 pre fázu 1 a 4 835 pre fázu 2)
 • bolo vybraných 1 440 projektov (z toho 1 166 pre fázu 1 a 278 pre fázu 2)
 • úspešnosť projektov pre fázu 1 je na úrovni 6-9%, pre fázu 2 v roku 2015 len 3-6% (najvyššia úspešnosť je v oblastiach Space, Security, Health a naopak najnižšia je v oblastiach ICT a NMP)
 • vyše 20% všetkých návrhov projektov v rámci programu Horizont 2020 bolo podaných do SME Instrument (napriek faktu, že sú tu alokované len 3% rozpočtu)
 • len vo fáze 1 Španielsko, Taliansko a UK získali viac ako 50% projektov
 • asi 40% všetkých podaných projektov predstavujú opätovné podania projektov (resubmissions)
 • absolvovanie fázy 1 neznamená automatický úspech pre fázu 2 (no úspešnosť projektov je vyššia o 4%)
 • projekty hodnotilo 1 406 hodnotiteľov (až 88% zo súkromného sektora); Slovensko má prihlásených 20 hodnotiteľov (pozn.: nie všetci boli pozvaní na hodnotenia)
 • priemerný projekt fázy 2 má financovanie 1,7 mil. eur
 • približne 1/3 úspešných firiem má obrat do 100 tisíc eur
 • približne 1/2 úspešných firiem má veľkosť mikrofirmy (do 10 zamestnancov)
 • približne 1/3 úspešných firiem majú vek do 3 rokov
 • približne 1/3 úspešných firiem je vo fáze “seed stage” (najviac v oblasti biotech a ICT)
 • 8% úspešných firiem (najmä zo západnej Európy) už získalo investície z venture capital fondov vo výške 692 mil. eur
 • asi 4% firiem hľadajú financovanie cez crowdfunding (zatiaľ uspelo asi 13)
 • až 12% úspešných firiem sú spin-offy z akademických organizácií (najmä v oblasti Health)
 • podporu úspešným firmám poskytlo až 348 biznis-inovačných koučov, ktorí sa pri koučingu zameriavali najmä na oblasť zákazníkov a distribúcie

Vybrané štatistické dáta za Slovensko pre roky 2014-2015:

 • Fáza 1:
  • 180 podaných projektov
  • 6 projektov získalo financovanie
  • 8 ďalších projektov prešlo hodnotením, no nezískalo financovanie
  • priemerná úspešnosť: 3,3%
 • Fáza 2:
  • 55 podaných projektov
  • 0 projektov získalo financovanie
  • 10 projektov prešlo hodnotením, no nezískalo financovanie
  • priemerná úspešnosť: 0%

Kompletnú správu si môžete stiahnuť tu…

15 rýchlych faktov o SME Instrument si môžete stiahnuť tu …

smeinst_15facts

One thought on “Veľká analýza výsledkov SME Instrument za 2014-2015

Komentáre sú uzavreté.