Aký je stav ERA-NET v programe Horizont 2020? Slovensko má 9 projektov.

Európska komisia vydala publikáciu Analysis of ERA-NET Cofund actions under Horizon 2020, ktorá mapuje stav projektov ERA-NET v programe Horizont 2020. Nájdete tu prehľad všetkých projektov i viaceré štatistiky. Slovensko (SAV) má účasť v 9 projektoch. 

Cieľom ERA-NET projektov je vytvoriť schémy, ktoré budú prepájať a koordinovať národné a regionálne výskumné programy v členských a asociovaných krajinách EÚ vo vybraných oblastiach. Ide napríklad ovyhlasovanie spoločných vedeckých výziev alebo podporu spoločných aktivít.

Stav nových členských krajín a úspešnosť v ERA-NET projektoch. Slovensko má 9 projektov (v grafe nie je zahrnutý ostatný projekt z roku 2016). Zdroj: Analysis of ERA-NET Cofund actions under Horizon 2020:

eranet-results

Slovenská akadémia vied je partnerom v 9 projektoch Horizont 2020:

  • EuroNanoMed III – ERA-NET ON NANOMEDICINE
  • M-ERA.NET 2 – ERA-NET for materials research and innovation
  • SusAn – European Research Area on Sustainable Animal Production Systems
  • JPco-fuND – ERA-NET for establishing synergies between the Joint Programming on Neurodegenerative Diseases Research and Horizon 2020
  • ERACoSysMed – Collaboration on systems medicine funding to promote the implementation of systems biology approaches in clinical research and medical practice
  • TRANSCAN-2 – ERA-NET: Aligning national/regional translational cancer research programmes and activities
  • ERA4CS – European Research Area for Climate Services
  • ERA-CVD – ERA-NET on cardiovascular diseases to implement joint transnational research projects and set up international cooperations
  • NEURON Cofund – ERA NET NEURON in the area of brain-related diseases and disorders of the nervous system

Viac informácií: