Zmluva konzorcia pre projekty H2020

Pre projekty programu Horizont 2020 je nevyhnutnou podmienkou pre ošetrenie práv a povinností partnerov dobre postavená zmluva konzorcia. Keďže v tejto zmluve nie je Európska komisia zmluvnou stranou, jej obsah je ponechaný na dohode členov riešiteľského konzorcia. V nevýhode sú tí, ktorí nie sú pripravení. Preto sa pozrite dostatočne vopred, ktoré oblasti a ako riešia modelové konzorciálne zmluvy.

Príklady zmlúv konzorcia môžete nájsť tu: