Po čase ďalší úspech v SME Instrument

V 11. výzve na podávanie návrhov pre štúdie realizovateľnosti (uzávierka v novembri 2016) uspela bratislavská firma APPLIED PRECISION s.r.o. s projektom “New Method of Magnetic Field Integration and its Smart Grid and Industrial Applications”. Celkovo bolo zafinancovaných 184 európskych firiem z 28 krajín, ktoré si rozdelia 8,8 mil. eur.

Sumarizácia výsledkov:

smeinst_ph1_nov_highlighs_0

Celkovo majú slovenské firmy už 9 projektov:

smeinst_ph1_nov_countries

Ďalšie informácie: