Výzvy H2020 na podporu inovácií s uzávierkou v prvom kvartáli 2017

V rámci programu Horizont 2020 je aktuálne otvorených 5 výziev na podávanie návrhov na podporu inovácií (INNOSUP), špecificky zameraných na klastre, technologické služby, inovačné agentúry, ktoré budú mať uzávierku v priebehu marca/apríla 2017.

Zoznam výziev INNOSUPP: