Program na podporu mladých a nádejných vedkýň “L’Oréal-UNESCO For Women in Science”

L’Oréal v spolupráci s UNESCO, Slovenskou akadémiou vied a Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity predstavujú slovenskú edíciu unikátneho programu na podporu mladých a nádejných vedkýň “L’Oréal-UNESCO For Women in Science”, ktorý už 18 rokov podporuje talentované vedkyne po celom svete. Dve vybrané slovenské vedkyne si rozdelia sumu 10 000 EUR na podporu ich profesionálnej kariéry. Uzávierka je 28.2.2017.

1976814244

Informácie o ocenení

  • Budú udelené najviac 2 (dve) finančné ocenenia vedeckým pracovníčkam, ženám so štátnym občianstvom Slovenskej republiky, na podporu realizácie dôležitého vedeckého výskumu v oblasti Vied o živej prírode a chemických vedách (ako sú biológia, biochémia, biofyzika, genetika, fyziológia, neurovedy, biotechnológie, ekológia atď.) a v oblasti Vied o neživej prírode (ako sú fyzika, chémia, matematika, inžinierske vedy, technológie, informačné vedy, vedy o Zemi a vesmíre atď.), pričom výskum sa bude vykonávať v Slovenskej republike.
  • Každé ocenenie bude vo výške 5 000 EUR a bude použité na výskum v Slovenskej republike.
  • Ocenenia budú prideľované ženám vedkyniam, ktoré získali doktorát v doktorandskom študijnom programe.
  • Pre prihlásenie boli stanovené dve vekové kategórie – do 35 rokov (vrátane) a od 36 do 45 rokov (vrátane).
  • Vybrané príjemkyne ocenenie dostanú na slávnostnom verejnom udeľovaní ocenení (v septembri 2017 – presný dátum a miesto budú stanovené).

Zdroj / viac informácií: SOVVA.sk

Ocenené laureátky 2016

Podmienky pre žiadateľky: http://www.prezenyvovede.sk/cs-CZ/aktualny-rocnik/ako-ziskat-ocenenie.html