V rokoch 2014-15 hodnotilo projekty H2020 až 190 Slovákov. Pozrite si ich zoznam.

SLORD pripravil analýzu hodnotiteľov programu H2020 zo Slovenska. Celkovo 190 Slovákov sa v prvých dvoch rokoch fungovania Horizontu 2020 zapojilo do hodnotenia podaných projektov.

Zatiaľ čo v roku 2014 to bolo 86 expertov, tak v roku 2015 sa ich počet zvýšil na 104. Najviac hodnotiteľov sme mali v oblasti Zdravia, Marie Sklodowska Curie aktivít, Future and Emerging Technologies a ICT. Na druhej strane, ani jeden Slovák nehodnotil projekty podané v rámci výskumných infraštruktúr, vesmíru, vede pre a so spoločnosťou. Rovnako ani jeden Slovák nebol pozorovateľom v rámci hodnotenia výziev.

Najaktívnejší boli hodnotitelia z Talianska (2 680), Veľkej Británie (2 647) a Nemecka (2 611). Projekty tiež hodnotilo 336 Čechov alebo 247 Slovincov.

SLORD pre vás pripravil prehľad všetkých slovenských hodnotiteľov projektov za roky 2014 a 2015.

Prevzaté zo SLORD.sk