Nové prísne pravidlá EÚ pre ochranu súkromia

Komisia navrhuje prísne pravidlá ochrany súkromia a údajov vo všetkých spôsoboch elektronickej komunikácie a aktualizuje pravidlá ochrany údajov v inštitúciách EÚ. Bude sa týkať aj elektronického marketingu a elektronickej komunikácie ako sú WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Gmail, iMessage alebo Viber. 

Vybrané navrhované zmeny:

  • Nové subjekty: 92 % Európanov tvrdí, že považuje za dôležité, aby ich emaily a online správy zostali dôverné. Súčasná smernica o súkromí v elektronických komunikáciách sa však vzťahuje len na tradičných telekomunikačných operátorov. Pravidlá ochrany súkromia budú odteraz platiť aj pre nové služby elektronickej komunikácie, ako sú WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Gmail, iMessage alebo Viber.
  • Prísnejšie pravidlá: aktualizáciou súčasnej smernice formou priamo uplatniteľného nariadenia budú môcť ľudia i podniky v EÚ využívať rovnakú úroveň ochrany svojich elektronických komunikácií.Podniky získajú výhodu jediného súboru pravidiel platných v celej EÚ.
  • Komunikačný obsah a metaúdaje: súkromie bude garantované tak v prípade obsahu, ako aj metaúdajov získaných v rámci elektronickej komunikácie (napr. čas a miesto hovoru). Obe v sebe majú zložky rýdzo súkromného charakteru, ktoré budú musieť byť podľa navrhovaných pravidiel anonymizované alebo vymazané, pokiaľ používatelia nesúhlasili s ich využitím a nejde o údaje potrebné napríklad k fakturácii.
  • Nové možnosti podnikania: v prípade súhlasu so spracovaním komunikačných údajov – obsahu a/alebo metaúdajov – budú mať tradiční telekomunikační operátori viac príležitostí využiť údaje a poskytovať doplnkové služby. Napríklad si budú môcť vypracovať mapy obľúbenosti (tzv. heatmaps) znázorňujúce prítomnosť jednotlivých zákazníkov a pomôcť tak verejným orgánom a dopravným spoločnostiam pri príprave nových projektov infraštruktúry.
  • Jednoduchšie pravidlá týkajúce sa súborov „cookies“: zjednoduší sa tzv. služba cookies, ktorá viedla k nadmerným požiadavkám na obsah pre používateľov internetu. Nové pravidlá umožnia používateľom lepšiu kontrolu ich nastavení tým, že v prípade rizika ohrozenia súkromia budú môcť jednoduchým spôsobom prijať alebo odmietnuť permanentné súbory „cookies“ a iné identifikátory. V návrhu je vysvetlené, že mimovoľné (neintruzívne) súbory „cookies“, ktoré nemajú dôverný charakter a majú uľahčiť používanie internetu (napr. zapamätaním si predchádzajúceho obsahu elektronického nákupného košíka), viac nebudú potrebovať súhlas. Súhlas už nebude potrebný ani v prípade súborov „cookies“, ktoré sú v nastavení navštívených webových stránok v snahe zistiť počet návštevníkov.
  • Ochrana pred nevyžiadanými (tzv. spam) správami: návrhom sa zakazuje akákoľvek forma nevyžiadanej elektronickej komunikácie napr. v podobe emailu, SMS správy a vo všeobecnosti aj v podobe telefonického hovoru, ak používatelia nesúhlasili s ich prijímaním. Členské štáty môžu využiť možnosť, ktorá dáva spotrebiteľom právo odmietnuť prijímanie hlasových reklamných hovorov napr. zaradením svojho čísla do zoznamu neželaných volaných. Pri reklamných hovoroch bude povinné zobrazenie čísla volajúceho alebo použitie osobitnej predvoľby, ktorá upozorní na reklamný hovor.
  • Účinnejšie presadzovanie dodržiavania predpisov: za presadzovanie dodržiavania pravidiel dôvernosti v nariadení budú zodpovedať vnútroštátne orgány na ochranu údajov.

Ďalšie informácie

eu_privacy_01

eu_privacy_02

Prevzaté z tlačovej správy EK.