EIF a skupina UniCredit poskytnú 160 miliónov eur inovatívnym MSP

Európsky investičný fond (EIF) a skupina UniCredit podpísali dohodu InnovFin SME o zárukách na zvýšenie úverovania inovatívnych malých a stredných podnikov v celkovo ôsmich európskych krajinách. Túto transakciu podporil program Horizon 2020, rámcový program EÚ pre výskum a inovácie, a tiež Európsky fond pre strategické investície (EFSI), jadro Investičného plánu pre Európu.

Rámcová dohoda umožňuje skupine UniCredit ponúknuť prostredníctvom svojich bánk dodatočné financovanie v objeme 160 miliónov eur inovatívnym spoločnostiam prostredníctvom bánk skupiny na trhoch v Bosne a Hercegovine, Bulharsku, Chorvátsku, Českej republike, Slovensku, Maďarsku, Rumunsku a Srbsku.

Banky v Bosne a Hercegovine a v Srbsku dostanú záruku z EIF a v rámci programu Horizon 2020, výzkumného a investičného programu EU, pričom dohody o zárukách s bankami v Bulharsku, Chorvátsku, Českej republike, Slovensku, Maďarsku a Rumunsku budú zaistené prostriedkami z Investičného plánu pre Európu.

ucb_innovfin
Na fotografii zľava: Vincent van Steensel z Európskeho investičného fondu; Andrea Diamanti, riaditeľ pre firemné bankovníctvo pre strednú a východnú Európu skupiny UniCredit; Carlo Vivaldi, riaditeľ divízie pre strednú a východnú Európu skupiny UniCredit Jörg Wojahn, zástupce Európskej komisie v Rakúsku; Pier Luigi Gilibert – generálny riaditeľ Európskeho investičného fondu

Zdroj / viac informácií: Tlačová správa UniCredit.