Nová publikácia o vybraných fondoch EÚ 2014-2020 pre podnikateľov

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu a Úrad vlády SR a Slovenská obchodná a priemyselná komora pre Vás pripravili publikáciu „Podnikatelia a fondy EÚ na roky 2014 – 2020“.  Nájdete tu bližšie informácie k EŠIF ako aj cezhraničným programom Interreg. 

eu_fondy_pre_podnikatelov

Publikáciu si môžete stiahnuť tu.

Prevzaté z partnerskadohoda.gov.sk