Erasmus+ podporil v roku 2015 takmer 700 tisíc ľudí

Európska komisia zverejnila najnovšie údaje, na základe ktorých je program EÚ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, ktorý tento rok oslavuje svoje 30. výročie, úspešnejší a otvorenejší než kedykoľvek predtým. 

V roku 2015 umožnil Erasmus+ 678 000 Európanom študovať, absolvovať odbornú prípravu, pracovať a vykonávať dobrovoľnícku činnosť v zahraničí. Takýto počet účastníkov sa nikdy predtým nedosiahol. V tom istom roku investovala EÚ 2,1 miliardy EUR do viac ako 19 600 projektov, do ktorých sa zapojilo 69 000 organizácií.

To sú hlavné zistenia výročnej správy o programe Erasmus+ za rok 2015, ktorú zverejnila Komisia. Výsledky svedčia aj o tom, že program je na ceste k naplneniu svojho cieľa, ktorým je podporiť 4 milióny ľudí v období rokov 2014 až 2020.

erasmus_2017

Súčasný program Erasmus+ prebieha od roku 2014 do roku 2020 s rozpočtom 14,7 miliardy EUR a poskytne viac než 4 miliónom ľudí príležitosť študovať, absolvovať odbornú prípravu, získať pracovné skúsenosti a vykonávať dobrovoľnícku činnosť v zahraničí. Program podporuje aj nadnárodné partnerstvá medzi vzdelávacími inštitúciami, inštitúciami odbornej prípravy a mládeže, ako aj činnosti v oblasti športu, v záujme prispieť k rozvoju svojej európskej dimenzie a riešiť hlavné cezhraničné hrozby. Prostredníctvom akcie Jean Monnet program podporuje aj činnosti zamerané na vyučovanie a výskum v rámci európskej integrácie.

Prevzaté z tlačovej správy EK.