Kooperačné podujatie: Partners4Innovation (1.3.2017, Brno)

Ďalšou možnosťou nadviazať výskumnú a inovačnú spoluprácu najmä s českými partnermi je bezplatné kooperačné podujatie z oblasti vedy a výskumu “Partners4Innovation” a bilaterálne rokovania s partnermi z celej Európy, ktoré sa uskutočnia dňa 1. marca 2017 v Brne, Českej republike.

Podujatie je určené pre všetkých zástupcov podnikov, vedecko-výskumné tímy, inštitúcie so vzťahom k vývoju, pracovníkov inovačných centier a technologických parkov, firmy so záujmom o grantové programy.

Podujatie organizuje Brnenská regionálna obchodná komora spolu s SOPK a ďalšími partnermi EEN. Ďalšie detaily k podujatiu nájdete na:https://www.b2match.eu/p4i2017

Podujatie je sprievodným podujatím veľtrhu VEDA-VÝSKUM-INOVÁCIE, ktorý je interdisciplinárnou platformou prepájajúcou vedeckú a výskumnú sféru s podnikateľským prostredím. Poskytuje príležitosť školám, firmám, výskumníkom a vedeckým tímom fyzicky prezentovať výstupy svojej práce odbornej a širokej verejnosti. Na veľtrhu sa budú prezentovať predovšetkým inovačné firmy, vedecko-technické parky a centrá, vedecké tímy, samostatní výskumníci, vysoké školy, inštitúcie, ďalšie organizácie a spoločnosti, bez ktorých by výskum, vývoj, inovácie a ich zavedenie do praxe nebolo možné. Aplikátori výsledkov VaV tu predstavia zavedenie inovácií v praxi a budú mať možnosť získať námety a partnerov pre svoje ďalšie projekty. Návštevníci budú mať možnosť zoznámiť sa s ich činností a s ukončenými, pravé prebiehajúcimi, alebo plánovanými projektmi.

AF_carlotaomsalegoria_portada

Registrácia:

  • Poplatok: bezplatne
  • Termín uzávierky: 26. február 2017
  • Ako sa zúčastniť:
  1. vyplniť na stránke https://www.b2match.eu/p4i2017/registration registračný formulár s údajmi o firme.
  2. vyberať si z katalógu firmy na bilaterálne rokovania. Zároveň si zahraničné firmy môžu vyžiadať na rokovanie vašu firmu
  3. na základe týchto informácií bude pre každého účastníka zostavený harmonogram stretnutí, ktorý obdrží mailom a kde sa dozvie čas a počet rokovaní

Informácia prevzatá z Facebook EEN.sk

Pozrite sa tiež na KALENDÁR PODUJATÍ tu na InnoNews, kde nájdete ďalšie zaujímavé podujatia, ktoré sú organizované v oblasti inovácií, podnikania, technológií, výskumu a programu Horizont 2020 v najbližšom období.