Nominácie na Vedca roka 2016 je možné podať do 15.3.2017

Centrum vedecko-technických informácií SR ako priamo riadená organizácia ministerstva školstva, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností organizujú tento rok 20. ročník súťaže významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov –  Vedec roka SR 2016. 

Ocenenia za rok 2016 budú udelené v piatich kategóriách:

  1. Vedec roka SR: ocenenie získava vedec, ktorého výsledok výskumu možno označiť za „Vedecký počin roka”.
  2. Vedkyňa roka SR: ocenenie získava vedkyňa, ktorej výsledok výskumu možno označiť za „Vedecký počin roka”.
  3. Osobnosť roka v oblasti technológií: ocenený bude výskumník ─ realizátor významného „Technologického počinu“.
  4. Osobnosť roka v programoch EÚ: ocenený vedec ─ výskumník, ktorý v príslušnom roku vynikol v rámci vedeckovýskumnej spolupráce s EÚ.
  5. Mladá osobnosť vedy: ocenený mladý vedec alebo technológ do 35 rokov ─ za vynikajúci vedecký alebo technologický výsledok dosiahnutý v príslušnom roku.

Nominácie môžu posielať všetky štátne, príspevkové a súkromné inštitúcie, ktoré sa venujú vede a výskumu. Návrhy na ocenenie je potrebné poslať do 15. marca 2017 e-mailom na adresu ncpvat@cvtisr.sk a poštou podľa pokynov uvedených v štatúte súťaže. Viac informácií o súťaži nájdete na stránke http://www.ncpvat.sk v sekcii Vedec roka SR.

Zdroj / viac informácií: NCP VaT