Workshop: REACH 2018 (9.-10.3.2017, Viedeň)

Európska chemická agentúra (ECHA) v spolupráci s Európskou asociáciou remesiel, malých a stredných podnikov (UEAPME) organizujú workshop REACH 2018, ktorý sa uskutoční vo Viedni v dňoch 9. a 10. marca 2017.

Cieľom workshopu je poskytnúť MSP zo strednej a východnej Európy praktické rady týkajúce sa povinnosti registrácie pre chemické látky podľa nariadenia č. 1907/2006 (REACH). Je to príležitosť pre podnikateľov na získanie komplexných informácií či diskusiu konkrétnych problémov, najmä v súvislosti s blížiacim sa registračným termínom v máji 2018.

Komunikačný jazyk je angličtina. Workshop bude pozostávať z prednášok o kľúčových témach týkajúcich sa registrácie, ako aj z individuálnych poradenských sekcií, v rámci ktorých budú môcť podniky diskutovať o ich špecifickej situácii s odborníkmi.
Ministerstvo hospodárstva SR poskytne na tento účel národných odborníkov, čím umožní slovenským MSP absolvovať poradenstvo v slovenskom jazyku.

reach2018

Účasť na workshope je bezplatná, ubytovanie a cestovné náklady si účastníci hradia sami.
Viac informácií a registrácia na stránke www.reach2018.at

Pozrite sa tiež na KALENDÁR PODUJATÍ tu na InnoNews, kde nájdete ďalšie zaujímavé podujatia, ktoré sú organizované v oblasti inovácií, podnikania, technológií, výskumu a programu Horizont 2020 v najbližšom období.