Publikácia projektov financovaných APVV 2012-2016

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vydáva publikáciu o výsledkoch riešenia excelentných projektov s názvom “Výskumné projekty s vynikajúcou úrovňou, vydané v roku 2017”. Touto publikáciou prezentuje výber najúspešnejších ukončených a následne vyhodnotených projektov zo všeobecnej výzvy VV 2011 vo všetkých odvetviach slovenskej vedy a techniky.

V publikácii sa dočítate o realizácii a výsledkoch niekoľkoročnej práce slovenských odborníkov na projektoch za obdobie rokov 2012 – 2016 v základnom a aplikovanom výskume v prírodných, technických, lekárskych, pôdohospodárskych, spoločenských a humanitných vedách. apvv_2017.jpg

Zdroj / viac informácií: APVV.sk