Internacionalizácia výskumných organizácií – motivácia, bariéry a stratégie

Spoločné výskumné centrum (Joint Research Centre – JRC) zverejnilo tzv. Policy bief zameraný na internacionalizáciu VaVaI inštitúcií, ich motiváciu, bariéry a stratégie. Dokument obsahuje aj praktické príklady. 

Dokument je dostupný tu …

Prevzaté z CZELO.cz