4 hlavné oblasti zjednodušenia programu Horizont 2020

Európska komisia prijala balíček, ktorí zjednoduší a zatraktívni program Horizont 2020 na záverečné obdobie (2018-2020). Zjednodušenie a zefektívnenie vykazovania, akceptácia bonusov, sústredenie na kľúčové priority, väčšia otvorenosť pre startupy a inovátorov či rozšírenie paušálneho financovania – toto sú základné oblasti, ktoré by mali program urobiť jednoduchší a flexibilnejší.

Hlavné zmeny sa týkajú:

  1. úpravy projektových zmlúv (dohody o grante budú akceptovať vlastné spôsoby účtovanie príjemcov, zjednodušenie pre krajiny mimo EÚ, či elektronický manažment, vrátane (zvlášť pre Slovensko) zaujímavé pravidlo, že každý výskumník dostane minimálne taký plat, aký má pri účasti na projekte financovanom z národných zdrojov, s tým, že bude tiež oprávnený dostať dodatočný bonus vo výške 8000 € za rok;
  2. zefektívnenia pracovného programu na obdobie 2018-2020, ktorý sa bude sústrediť na kľúčové priority – bude tam menej tém a menej výziev;
  3. zvýšenie relevantnosti a prístupnosti aj pre start-upy a inovátorov (Horizont 2020 zameria viac na prelomové inovácie, SME Instrument podporí inovácie v akejkoľvek oblasti, na rozdiel od vopred stanovených tém a zavedených pohovorov  na hodnotenie najsľubnejších projektových návrhov);
  4. širšie použitie paušálneho projektového financovia a zavedienie “rozpočtov zameranom na výsledky”.

h2020_simplification

Zdroj / viac informácií: SLORD.sk