Harmonogram výziev: Program rozvoja vidieka SR a OP Rybné hospodárstvo na rok 2017

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zverejnilo indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre Program rozvoja vidieka SR 2014-2020 a Operačný program Rybné hospodárstvo na rok 2017. Harmonogram si stiahnite tu …