Cena pre pre mladých európskych výskumníkov

Od 23. februára 2017 vyhlásilo združenie Euroscience výzvu na predkladanie nominácií na udelenie Cien pre mladých európskych výskumníkov (European Young Researchers Award, EYRA 2017). Ocenenie je udeľované vedcom, ktorí podali výnimočný vedecký výkon, najmä ako lídri výskumného projektu. Uzávierka prihlášok je 16. apríla 2017. 

Má za úlohu inšpirovať mladých výskumníkov k zapojeniu sa do vedy a výskumu. Posudzovať sa bude kvalita výskumných výsledkov, úloha výskumníka v definovaní projektu a inšpirácie pre ostatných (študentov, kolegov z tímu a výskumníkov) a dosah k širšej verejnosti.

Viac informácií: European Young Researchers Award, EYRA 2017

eyra2017-call-700x420

Zdroj. CZELO.cz