Informačné semináre OP VaI: priemyselný výskum a experimentálny vývoj (Žilina, Košice a Nitra)

Informačné semináre k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného  príspevku, ktorá je zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja (kód: OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05), sa uskutočnia na prelome marca a apríla v nasledujúcich troch mestách: Žilina, Košice a Nitra.

Termín a miesto konania:

Zdroj / viac informácií: PartnerskaDohoda.gov.sk