Ekonomické zdôvodnenie verejného financovania výskumu

Financovanie výskumu a inovácií z verejných zdrojov pôsobí ako katalyzátor na zvýšenie podielu financovania zo strany súkromného sektora, zároveň má priamy vplyv na zvýšenie hospodárskeho rastu a podporuje tvorbu nových pracovných miest. Štúdia, ktorú 16. marca 2017 zverejnila Európska komisia (DG RTD), dokazuje, že úloha verejného výskumu a stabilného financovania je obzvlášť dôležitá vo svetle rýchlo sa meniacom a inovačnom prostredí.

Štúdiu je možné stiahnuť si tu.

Informácia prevzatá zo SLORD.sk, kde nájdete aj ďalšie informácie.