Pre účastníkov SME Instrument je k dispozícii aj podpora účasti na svetových podujatiach

Pre firmy, ktoré realizujú alebo úspešne ukončili projekt SME Instrument, majú okrem financií a koučingu možnosť využiť podporu ich účasti na prestížnych svetových výstavách v rámci programu “SME Instrument Overseas Trade Fairs”.

Aktuálne je otvorených 5 výziev na podporu:

V prípade záujmu o viac informácií kontaktujte: Ivan Filus, NCP H2020 Innovation in SMEs.

semi_otf

Zdroj / viac info: https://ec.europa.eu/easme/en/news/sme-instrument-overseas-trade-fairs-5-new-calls-open

Leták k programu “SME Instrument Overseas Trade Fairs”