Doplnenie formulárov návrhu pre SME Instrument

V prípade, že pripravujete nový alebo opätovne podávate upravený projekt pre SME Instrument (projekty uvedenia nových produktov programu Horizont 2020) pre fázu 1 alebo 2, si nezabudnite stiahnuť nové formuláre, ktoré platia pre všetky ďalšie výzvy. Bola pridaná oblasť, kde musia všetky firmy predložiť predpokladané dopady na spoločnosť a životné prostredie (expected impacts on society and the environment).

Táto časť sa dopĺňa časť 2.1.a (v sekcii Impact) v šablónach pre časť B. Nové formuláre sú k dispozícii v rámci Participant Portal. Toto ustanovenie platí pre všetky predkladané projekty bez ohľadu na to, či sú dopady na spoločnosť a životné prostredie pre projekt relevantné.

Doplnenie v pôvodnom znení: “Describe how your innovation will contribute to any substantial impact addressing issues related to climate change or the environment, or bring other important benefits to society.”

Zdroj: EASME

Nepremeškajte: Už 16.5.2017 sa v Bratislave uskutoční podujatie SME Instrument 2017: Národný deň a diskusia k Nástroju pre MSP v programe Horizont 2020.