SME Instrument 2017: 16.5.2017, Bratislava

smeinst_BA_2017

Národný deň a diskusia k Nástroju pre MSP v programe Horizont 2020

Najpopulárnejší nástroj programu Horizont 2020, Nástroj pre MSP alebo SME Instrument, má za sebou už tri roky fungovania, počas ktorých alokoval takmer 1 miliardu eur do 2500 projektov vo firmách v celej Európe, ktoré uvádzajú svoje inovatívne produkty na trh. Desať projektov bolo schválených aj slovenským firmám, vrátane prvého historického úspechu slovenskej firmy v 2. fáze.

Pozývame Vás na stretnutie a diskusiu s tými, ktorí projekty koordinujú, pripravujú, realizujú, hodnotia, koučujú a podporujú. Zaregistrujte sa bezplatne čo najskôr. Kapacita miestnosti je obmedzená.

Základné organizačné údaje

 • Kedy: 16. máj 2017, utorok, od 13:00 (registrácia od 12:30)
 • Kde: Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), Lamačská cesta 8/A, Bratislava, veľká seminárna miestnosť, 2. poschodie
 • Jazyk podujatia: slovenský/český
 • Registrácia: online registračný formulár – bezplatné prihlasovanie do 10.5.2017, resp. do naplnenia kapacity miestnosti

Čo môžete očakávať

Radi by sme sa s Vami podelili o informácie, rady a názory:

 • o schéme SME Instrument – ako naozaj funguje,
 • o výsledkoch, ktoré dosiahli slovenské a európske firmy,
 • v čom sú najčastejšie problémy a zlyhania návrhov projektov,
 • aké sú príbehy úspešných slovenských firiem – čo fungovalo a v čom mali problémy,
 • čo očakávajú a ako hodnotia projekt hodnotitelia,
 • čo prináša firme koučing od inovačných manažérov s medzinárodnými skúsenosťami,
 • akú ďalšiu podporu môžu firmy okrem financií a koučingu očakávať.

Program podujatia (13:00 – 16:30)

Štruktúra podujatia / koho budete počuť (v každom paneli bude priestor pre vaše otázky a odpovede):

PANEL 1: ZO ZÁKULISIA
Pohľad na SME Instrument – ako funguje, aké má výsledky, aké sú plány do budúcnosti, akú podporu môžu firmy získať, vám sprostredkujú:

 • Ivan FILUS, inovačný expert BIC Bratislava/CVTI SR, národný kontaktný bod pre oblasť Innovation in SMEs v programe Horizont 2020, Key Account Manager pre koučing SME Instrument, Enterprise Europe Network
 • Rastislav BAĎURA, Octigon, a.s., národný delegát programového výboru Innovation in SMEs
 • Edmund ŠKORVAGA, Ministerstvo hospodárstva SR, vedúci Oddelenia programovania, monitorovania a hodnotenia, Odbor riadenia operačných programov a metodiky, Sekcia štrukturálnych fondov EÚ
 • Markéta BOROVCOVÁ, International Funding Specialist v JIC Brno, inovačná expertka a zástupkyňa regionálnej schémy SME Instrument Brno

PANEL 2: NA SCÉNE 
Pohľad hlavných aktérov schémy SME Instrument – skúsenosti s prípravou a realizáciou projektov, dopad na firmy či odporúčania vám odovzdajú:

Konzultácie

Počas prestávky a tiež po podujatí môžete krátko skonzultovať, prípadne si dohodnúť stretnutie s expertmi, ktorí reprezentujú Národné kontaktné body programu Horizont 2020 pre oblasť “Inovácie v MSP”, ktorá pokrýva aj problematiku SME Instrument:

 • Ivan Filus, BIC Bratislava/Enterprise Europe Network
 • Barbora Kubíková, CVTI SR
 • Viera Petrášová, CVTI SR
 • Miroslav Poláček, Slovak Business Agency

Kontakt

Ivan FILUS
BIC Bratislava, Enterprise Europe Network, CVTI SR
Tel: 02/3233 2713, 3233 2711
E-mail: filus@bic.sk

Organizátori

Ďalšie informácie o SME Instrument