Ako konkurencieschopné sú slovenské regióny? Bratislava je najlepšia z nových členských krajín EÚ. Top 10 regiónov Európy

V celoeurópskej analýze konkurencieschopnosti regiónov (EU Regional Competitiveness Index 2016) skončil Bratislavský kraj ako najlepší región z nových členských krajín (EÚ13). Celkovo sa umiestnil na 96. mieste, Západoslovenský kraj na 196., Stredoslovenský na 211. a Východoslovenský na 225. Najviac konkurencieschopné regióny Európy sú vo Veľkej Británii, Holandsku, Švédsku a Dánsku. Pozrite top 10 a podrobnosti nižšie.

V rámci hodnotenia boli analyzované nasledovné aspekty konkurencieschopnosti: regionálne inštitúcie podpory konkurencieschopnosti, makroekonomická stabilita, infraštruktúra, zdravie, základné vzdelávanie, vyššie vzdelávanie, efektívnosť trhu práce, veľkosť trhu, technologická pripravenosť, sofistikovanosť podnikania či samotné inovácie.

Top 10 regiónov Európy:

  1. London and commuting areas, UK
  2. Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire, UK
  3. Utrecht, Netherlands
  4. Stockholm, Sweden
  5. Surrey, East and West Sussex, UK
  6. Hovedstaden, Denmark
  7. Luxembourg, Luxembourg
  8. Île de France, France
  9. Oberbayern, Germany
  10. Hampshire and Isle of Wight, UK

Výsledky Bratislavského kraja:

RCI2016_SK01_BA_IN

Viac informácií: