Analýza projektov Teaming v programe Horizont 2020

Zaujímavú štatistiku výzvy Teaming z minulého roku prináša časopis Echo. V druhej fáze bolo odsúhlasených 10 projektov teaming. Zo 4 slovenských finalistov uspel jediný – “Centre of Excellence for Functional and Surface Functionalized Glasses” Trenčianskej univerzity A. Dubčeka, ktorý je jedným z vôbec najväčších projektov Slovenska. 

Najnovšie vydanie časopisu Echo prináša podrobnú analýzu výsledkov oboch fáz i štatistiky.

Projekty teaming, sú koordinovanými a podpornými akciami (Coordinated and Support Actions, CSA) smerujú k vytvoreniu nových či k výraznej modernizácii existujúcich výskumných centier excelentnosti v menej výkonných štátoch a to prostredníctvom spolupráce s renomovanými zahraničnými inštitúciami. Ide vždy o partnerstve krajiny menej výkonnej v oblasti výskumu a inovácií (tzv. Widening countries) s minimálne jednou inštitúciou medzinárodne uznávanou pre svoju vedeckú a inovačnú excelentnosť. Pokročilý partner môže pochádzať z 28 členských štátov EÚ alebo z krajín pridružených k H2020.

Zoznam odsúhlasených projektov nájdete tu.

Echo 01/2017 si môžete stiahnuť tu.

Viac o projekte FunGLASS Trenčianskej univerzity A. Dubčeka: