Čo znamená “disruptive innovation”? (Video)

V požiadavkách pre projekty blízko trhu (vrátane programu Horizont 2020 – SME Instrument) sa často vyžadujú inovácie, ktoré majú anglický prívlastok “disruptive”. Nie každá inovácia spĺňa túto charakteristiku. Pozrite si krátke video aj s príkladmi, čo to vlastne znamená.

Autor: Robert Perrons (QUT IFB101 YouTube Channel)