Dnes je Svetový deň duševného vlastníctva

Svetovým dňom sa upriamuje pozornosť verejnosti na otázky súvisiace s inováciou, tvorivosťou a ukazuje, ako oblasť týkajúca sa duševného vlastníctva, prispieva k stimulovaniu inovácie a vynálezov. Dňa 26.4.1970 vznikla Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO) a preto je tento deň považovaný za Deň duševného vlastníctva.

WIPO týmto svetovým dňom upriamuje pozornosť širšej verejnosti na otázky súvisiace s inováciou, tvorivosťou a ukazuje, ako oblasť týkajúca sa duševného vlastníctva, prispieva k stimulovaniu inovácie a vynálezov.

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ÚPV SR) na svojej webovej stránke pri príležitosti tohto dňa avizuje 17. ročník konferencie Duševné vlastníctvo na Slovensku s názvom: Inovácie v každodennom živote. To je aj téma Svetového dňa duševného vlastníctva v tomto roku.

Chráňte si Vaše práva a zistite o nich viac 30.5.2017 na bezplatnom podujatí Priemyselné vlastníctvo: patenty a úspešné príklady z praxe v Bratislave.

Zdroj informácie: TASR