Ako funguje verejná podpora vedy, výskumu a inovácií vo vybraných krajinách sveta

Európska komisia (DG RTD) zverejnila záverečnú správu o podporných programoch štátnej pomoci pre vedu, výskum a inovácie – VVI (State aid support schemes for RDI in the EU ‘s international competitors in the fields of Science, Research and Innovation). Štúdia (má takmer 2000 strán!) sa zameriava na komparáciu verejnej podpory VVI v EÚ a v deviatich nečlenských krajinách (Austrália, Brazília, Kanada, Čína, India, Japonsko, Rusko, Južná Kórea a USA), prípadové štúdie týkajúce sa investícií európskych spoločností do VVI mimo EÚ a mimoeurópskych spoločností v EÚ, ako aj komplexné preskúmanie pravidiel štátnej pomoci EÚ v období od 2008 do 2015.

Štúdia dochádza k záveru, že súčasné pravidlá štátnej pomoci EÚ pre podporu VVI sú príliš obmedzujúce a neberú dostatočne do úvahy zvláštnu povahu VVI . Na základe týchto zistení je v správe uvádza niekoľko odporúčaní.

Dokument je k dispozícii tu.

Prevzaté z CZELO.cz a doplnené autorom blogu.