WIRE 2017: Týždeň inovatívnych regiónov Európy (28.-30.6.2017, Košice)

8. ročník prestížnej konferencie WIRE 2017 (Week of Innovative Regions 2017) sa bude konať v Košiciach 28.-30. júna 2017. Hostiteľom je Technická univerzita v Košiciach v spolupráci s Európskou komisiou (DG Research and Innovation). Tento ročník upozorní na spoločenské výzvy, dopady digitalizácie a s tým súvisiace výskumné a inovatívne aktivity. Podporí sa dialóg medzi tvorcami politík, priemyslom a akademickou obcou a bude sa diskutovať o obdobie po roku 2020, synergie medzi FP9, cieľmi kohéznej politiky a S3.

wire2017toplogo2

Hlavné témy WIRE 2017:

  • Societal impact: Social innovation, socially responsible innovation, societal impact, regional and social disparities, rural, poverty, inclusive society, trust
  • Digital: Digitalization, new skills, digital automation, jobs and growth, digital public sector innovation, territorial innovation
  • Creativity: For innovation up-take, science, tochnology & art, creative industry, inspirations, end users experiences
  • Policy and Financing: Post 2020 agenda, R&I efficiency, regional funding strategies, FP9 vs Cohesion vs S3, territorial innovation, synergies, innovative financing

Viac informácií a registrácia je k dispozícii na oficiálnej stránke podujatia.