Inovačné dohody ako súčasť balíka aktivít k obehovému hospodárstvu

Európska komisia v rámci podpory obehového hospodárstva (viac v mojom predchádzajúcom článku) spúšťa tzv. Inovačné dohody (Innovation Deals). Prvú uzavrela dňa 7. apríla 2017 spolu so 14 partnermi (národnými a regionálnymi štátnymi orgánmi, univerzitami, vedeckými centrami, inovátormi a koncovými užívateľmi) Inovačné dohodu o udržateľnom využití technológie kombinovanej anaeróbne membrány v oblasti čistenia odpadových vôd “Sustainable Waste Water Treatment Combining Anaerobic Membrane Technology (AnMbR) and Water Reuse”.

Inovačné dohoda je súčasťou balíčka obehovému hospodárstva. V rámci dohody boli stanovené konkrétne kroky na prekonanie regulačných bariér, ktoré obmedzovali inovátormi v ich úsilí. Viac informácií nájdete tu.

Ako fungujú inovačné dohody:

innovation-deals

Prevzaté z CZELO.cz a doplnené autorom blogu.