Výzva pre európske konzorciá na podporu turizmu

Európska komisia vyhlásila v rámci programu COSME výzvu na predkladanie spoločných návrhov na rozvoj medzinárodných produktov turizmu prepojených na kultúrny a kreatívny priemysel. Návrhy je možné podávať do 29.6.2017. Viac informácií na oficiálnej stránke výzvy.