Tretina nórskych fondov šla aj do opatrení proti zmene klímy

Viac ako tretina z prostriedkov takzvaných nórskych fondov (Nórskeho finančného mechanizmu a mechanizmu Európskeho hospodárskeho spoločenstva) bola v uplynulom období (2009-2014) na Slovensku použitá v oblasti ochrany životného prostredia. Prispeli k tomu, aby bolo Slovensko lepšie pripravené na zmeny klímy a v jeho hospodárstve sa viac presadili zelené inovácie.

Na programy s názvami Prispôsobenie sa zmene klímy a Zelené inovácie šlo celkovo 33,6 milióna eur vrátane financovania so štátneho rozpočtu SR. Celkovo sa zrealizovalo 70 projektov. Celkovo v uplynulom období prišlo na Slovensko z nórskych fondov 80 miliónov eur. Podľa generálneho riaditeľa sekcie pre bilaterálne finančné nástroje Úradu vlády Jána Kraka šlo o dôležitú sumu. Slovensku sa podľa neho podarilo dosiahnuť čerpanie na úrovni 90 percent.

V aktuálnom období (2014-2021) môže Slovensko počítať s celkovo 113 miliónmi eur z Nórskeho finančného mechanizmu a mechanizmu Európskeho hospodárskeho spoločenstva, informovala nórska veľvyslankyňa. Priblížila, že novou oblasťou bude oblasť regionálneho rozvoja a odstraňovania regionálnych rozdielov so zameraním sa na sociálnu inklúziu a rómsku komunitu.

Rozdelenie prostriedkov podľa tém:

EEA-grants-Slovakia-pie-chart_FULL_April-2015

Viac informácií:

Prevzaté/Viac informácií: TASR (Teraz.sk)