SIEA spúšťa národný projekt Inovujme.sk

Projekt Inovujme.sk má za cieľ zvyšovať povedomie o význame inovácií medzi slovenskými podnikateľmi, ale aj na stredných a vysokých školách vo všetkých regiónoch. Bude nielen informovať, ale najmä zvyšovať inovačný potenciál a kultúru prostredníctvom nástrojov zameraných na jednotlivé cieľové skupiny: regionálne konzultačné centrá, aktivity pre študentov na školách po celom Slovensku, celodenná konferencia Inovujme.sk, konferencie a workshopy, analýzy a prognózy. Viac informácií nájdete na portáli Inovujme.sk.