Zverejnenie nariadenia o ochrannej známke Európskej únie. Platí od októbra 2017

Dňa 16. júna 2017 bolo v Úradnom vestníku EÚ publikované nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie (kodifikované znenie). Nariadenie EÚ/2017/1001 je dostupné na adrese externej web stránky s prístupom k zákonom Európskej únie eur-Lex.europa.eu. Nariadenie EÚ/2017/1001 sa uplatňuje od 1. októbra 2017. (Prevzaté z UPV)