Mapa klastrov v Európe

Európska platforma pre spoluprácu klastrov (European Cluster Collaboration Platform) pripravila zmapovanie klastrov v Európe. V databáze nájdete niekoľko stoviek klastrov. Za Slovensko sú tam len tri (Slovenský plastikársky klaster, Bioeconomy klaster a IT Valley Košice). 

Vyhľadávať je možné na základe viacerých kritérií, z ktorých vyberám:

  • krajina
  • sektor
  • technologická oblasť
  • priorita S3
  • členstvo v organizáciách
  • programy EÚ

clustersineu

Viac informácií a mapu nájdete tu: https://www.clustercollaboration.eu/cluster-mapping