Európska komisia hľadá hodnotiteľov pre novú Európsku radu pre výskum (EIC)

Európska komisia hľadá externých hodnotiteľov pre Európsku radu pre inovácie (European Innovation Council – EIC).  Na jeseň tohto roka sa spustí pilotná výzva EIC, ktorá má za cieľ podporiť inovátorov, výskumníkov, veľké podnikateľské subjekty a MSP, ktoré pracujú na prelomových riešeniach s potenciálom vytvoriť nové trhy. 

Podávané projekty pre výzvy EIC musia byť hodnotené nezávislými hodnotiteľmi a expertmi v inováciách.

EK hľadá nových expertov na rozšírenie svojej databázy vrátane:

  • podnikateľov, ktorí začínali so start-upom a postupne sa stali inovatívnymi spoločnosťami na európskej alebo globálnej úrovni
  • investorov
  • expertov zapojených do inovačného ekosystému (obchodné školy, univerzity, inovačné huby, etc.)

innov_expertise

Ak máte záujem stať sa hodnotiteľom, detailné výzvy a podmienky nájdete tu.

Prevzaté zo SLORD.sk