Pohľad OECD na verejnú správu 2017

13. júla 2017 vydala OECD publikáciu Government at a Glance 2017 so štatistikami a odporúčaniami na zvyšovanie efektívnosti verejných inštitúcií a občianskej dôvery. Konštatuje mierny rast verejných investícií na približne 3,2 % HDP (na dvojnásobok na Slovensku) a k ich najväčšiemu posilneniu dochádza v oblasti sociálneho zabezpečenia a zdravotníctva.

Zamestnanosť vo verejnom sektore zostáva stabilná a zlepšovanie rodovej rovnosti je pomalé. Za hlavné výzvy OECD označuje prechod na elektronický výkon verejnej moci, tvorbu otvorených verejných dát, boj proti sociálnym nerovnostiam v kvalite a udržateľnosti vzdelania a zdravotnej starostlivosti. V kontexte Slovenska si publikácia všíma najmä vysoký priemerný rast vládnych príjmov s výnimkou roku 2016 kvôli nízkej absorpcii eurofondov, liberálnu daňovú politiku a nadpriemerné zastúpenie žien v štátnej správe (68 %, priemer OECD je 58 %).

Viac informácií:

Text prevzatý z týždenných aktualít pre podporu podnikania v zahraničí MZVaEZ SR. Zdroj: Stála misia SR pri OECD v Paríži