Návrhy na zjednodušovanie štrukturálnych fondov (ESIF) po roku 2020

Skupina na vysokej úrovni, ktorej úlohou je sledovať zjednodušenie administratívneho zaťaženia príjemcov prostriedkov z ESI fondov zverejnila svoje návrhy pre tvorcov politiky po roku 2020. Skupina konštatuje, že hoci politika súdržnosti EÚ je nepochybne pozitívna, súčasný objem pravidiel nie je vždy pre miestne orgány spravujúce EÚ fondy alebo podniky, ktoré chcú požiadať o finančné prostriedky EÚ, jednoduchý.

Zjednodušenie je preto kľúčové a Európska komisia by sa mala ďalej zaoberať možnosťami, ako zjednodušiť prístup k fondom EÚ v rozpočtovom rámci po roku 2020.

Kľúčové odporúčania skupiny na vysokej úrovni pre zjednodušenie politiky súdržnosti po roku 2020 sú k dispozícii v tomto dokumente (PDF).

Prevzaté z CZELO.cz.