Ani májové a júnové uzávierky SME Instrument nepriniesli slovenským firmám úspech

Na základe výsledkov ostatných výziev projektov SME Instrument v programe Horizont 2020 bolo v májovej uzávierke fázy 1 (štúdia uskutočniteľnosti) zafinancovaných 128 projektov a júnovej uzávierke fázy 2 (veľké projekty uvedenia produktov na trh) získalo financie 64 firiem. Žiaľ ani jednom nefiguruje slovenská firma.

Podrobnejšie výsledky k obom uzávierkam:

Fáza 1, uzávierka: 3. mája 2017

  • podaných 2165 návrhov projektov
  • vybraných 128 projektov
  • priemerná úspešnosť: 5,91%
  • bližšie informácie z hodnotenia
  • najbližší termín uzávierky (fáza 1): 6.9.2017

highlights_2

Fáza 2, uzávierka: 1. júna 2017

highlights_0

Ďalšie informácie: