Poskytujete služby výskumu a vývoja? Výzva na zaradenie do databázy oprávnených riešiteľov pre inovačné vouchery

Vysoké školy, ústavy Slovenskej akadémie vied  a výskumno-vývojové organizácie môžu predkladať žiadosti na adresu Ministerstva hospodárstva SR, odbor inovácií a aplikovaného výskumu do 31.8.2017 v rámci výzvy na prekladanie žiadostí o zaradenie do databázy oprávnených riešiteľov inovačných projektov na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko – výskumných pracovísk formou Inovačných voucherov. 

Viac informácií (dokumenty v PDF):

Viac informácií na stránke MH SR.