Ciele Európy 2020: Kto napreduje, kto zaostáva a kde je Slovensko?

Európska stratégia do roku 2020, ktorá bola Európskou radou prijatá ešte v roku 2010, je agendou Únie v oblasti zamestnanosti a rastu na celú dekádu. Na to, aby sa zvyšovala úroveň produktivity a sociálnej rovnosti vo všetkých štátoch Únie, prijala EÚ ciele v piatich oblastiach: zamestnanosť, veda a výskum, klimatické zmeny a energia, vzdelávanie a znižovanie chudoby. Píše vo svojom článku EurActiv.sk.

V priemere až tri percentá HDP by Únia chcela každoročne investovať do výskumu a vedy. V roku 2012 po prvý krát prekročili priemerné výdavky dve percentá, v súčasnosti sa držia na úrovni 2,03 percenta. Slovensko si v tejto oblasti po Cypre a Grécku stanovilo do roku 2020 najnižší cieľ v Európe, a to 1,2 HDP. Na úroveň 1,18 percenta sa však dostalo už v roku 2015. Napriek tomu ide takmer o dvojnásobné navýšenie, nakoľko začiatkom dekády míňalo Slovensko na vedu len 0,62 percent HDP.

Prevzaté/Viac informácií: EurActiv.sk